La Nevateria és una empresa jove, dinàmica i amb molta energia, amb ganes de fer quelcom diferent trencant els esquemes de la típica cafeteria i oferint productes propis pensats pels seus clients.

Procuren sorprendre als clients innovant en tots els aspectes, no només amb el producte que ofereixen sinó també amb la forma de vendre’l.

Grocs s’encarrega de desenvolupar el producte corporatiu de La Nevateria; Vitrines d’exposició del producte, Menuboard, stops limitadors de terrassa, packaging…

Conceptualment el producte corporatiu de La Nevateria es defineix com a:

Neutre; perquè el que ha de ressaltar és el seu producte.

Funcional; per facilitar la feina dels treballadors i la compra dels clients.

Immediat; sense complicacions, la simplicitat de la immediatesa és el que ha de fer que el producte s’integri a l’espai.

Accessible; tots els elements es converteixen en part del procés de manera que no intervenen com un obstacle.

Ordenat; Funcionalment i estèticament ordenats per tal que el client entri a formar part de la dinàmica d’interacció marcada per l’empresa.

Aplicacions gràfiques: Bisgràfic