El Mercat del Ram de Vic crea la casa de pagès, un nou espai dedicat als més petits, on poden aprendre i entendre l’origen dels aliments. S’ha treballat amb l’ambientació de l’espai a partir del disseny d’unes peces de fusta modulars. Aquestes serveixen per delimitar els diferents espais expositius i de tallers de la casa de pagès. Hi ha tres tipus de peces, totalment de fusta, amb corda i amb elements representatius de les diferents zones (el camp i l’hort, la cuina, la cabanya, el graner, l’estable, el mercat,…).
Aquests elements permeten el muntatge i desmuntatge i la reutilització per altres edicions amb la versatilitat de donar forma a diferents espais.