Visita al fabricant

Comencem un nou projecte amb il·lusió i ganes d’aportar al sector tota la creativitat i innovació que mereix i necessita.
El primer contacte consisteix en conèixer el producte actual, el material, les possibilitats i els límits que té. Intercanviar punts de vista amb el fabricant és necessari per començar amb bon peu i agafar el camí correcte.